سرمایه گذاری بلند مدت

بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس کدام است؟ + مثال و ویدئو

ماهیت اصلی بورس در سرمایه گذاری دراز مدت است و با سرمایه گذاری بلند مدت در بورس می توان به سودهای قابل توجه تری دست یافت. اما این شکل از سرمایه گذاری... ادامه مطلب »

تقسیم بندی سرمایه گذاری بازار بورس بر حسب زمان + دو ویدیو

اگر بخواهیم سرمایه گذاری بازار بورس را به شکلی دیگر به دسته های مختلف تقسیم بندی کنیم، باید سرمایه گذاری و کسب درآمد در بورس را بر حسب زمان، بدانیم. زمان یکی... ادامه مطلب »