علل اهمیت محاسبه شاخص در بورس چیست ؟ (بررسی سه عامل)

آتچه که از بررسی مفهوم شاخص و شناخت انواع آن تا این بخش می توان نتیجه گرفت، اهمیت آن در ارزیابی عملکرد بورس و بررسی تغییراتی است که می تواند ابزاری کاربردی... ادامه مطلب »
انواع شاخص بورس

ده شاخص بورس ایران کدامند و چه معنایی دارند؟ (توضیحات کامل)

هریک از انواع شاخص بورس بیان کننده جنبه مشخصی از بورس، جهت کمک به تصمیم گیری سهامداران برای انجام معامله و خرید و فروش در بازار بورس است. انواع شاخص ها   ... ادامه مطلب »