کد به کد سهام در بورس

کد به کد سهام در بورس چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم ؟

آنطور که باور معامله گران قدیم بود وقتی یک حقوقی سهمی را میخرد یعنی از آن سهم انتظار رشد دارد و اگر میفروشد یعنی انتظار کاهش دارد. این انتظارات میتواند بنا به... ادامه مطلب »